Yes, we can !

10.01.2014 09:06

Nabízíme Vám program k podpoře matematických dovedností a k výuce počtů u dětí a dospěláků nejen s Downovým syndromem.

 

Cena 1 výukové lekce (45 min.) - 150 Kč

 

Více info: