STUDIUM PEDAGOGIKY PRO ASISTENTY PEDAGOGA

11.12.2013 10:02

Kvalifikační studium pro zájemce o získání odborné kvalifikace podle § 20 písm. d) zákona č. 563/2004 Sb. k výkonu činnosti asistenta pedagoga zejména se zaměřením na podporu žáků se zdravotním postižením. Zájemci musí mít ukončené střední vzdělání./
počet hodin: 100 hodin
termíny: 25. 4. a 26. 4., 23. 5. a 24. 5., 6. 6. a 7. 6., 20. 6. a 21. 6., 20. 8., 21. 8. a 22. 8., 12. 9. a 13. 9. 2014 (závěrečné zkoušky29. 9. a 30. 9. 2014)
uzávěrka přihlášek: 28. 3. 2014 kód programu: 405/2014
místo: NÚV, Novoborská 372/8, Praha 9 – Prosek
poplatek: příspěvek účastníka 1 500,- Kč (na realizaci studia je žádáno o dotaci MŠMT prostřednictvím projektu)
odborný garant: PaedDr. Hana Šmejkalová
organizační garant: Ivana Biskupová
obsah kurzu: Akreditované kvalifikační studium zahrnuje 100 hodin přímé výuky (přednášky, semináře, praktická cvičení). Studium je zaměřeno na tři tematické moduly „Základy pedagogiky“, „Základy psychologie pro pedagogy“ (včetně psychologie vývojové) a „Základy speciální pedagogiky“. Studium je ukončeno ústní zkouškou před komisí a obhajobou závěrečné práce.

Více info: